Status “I” anger att matchen har gränser som skiljer sig från standardvadslagningsgränserna, vilka vanligtvis är lägre.