Om vi erbjuder live-spel på ett evenemang, kommer du att hitta motsvarande evenemang i Get Fixtures-svaret med en liveStatus-egenskap som är lika med 1. 


Start-egenskapen anger när live-evenemanget kommer att börja och därmed startpunkten för live-spel på en händelse. 


Observera att live-evenemang har annorlunda ID-nummer jämfört med motsvarande död boll-evenemang.