Ett evenemang tas bort från webbplatsen om:

 

1. Egenskapen status för evenemanget har ett värde som skiljer sig från ”H”, ”I” eller ”O”
2. Perioden inte har några odds
3. Egenskapen cutoff för perioden tillhör det förgångna.

 

Vänligen observera att ett evenemang även kan raderas. Eftersom att detta händer väldigt sällan brukar vi inte uttryckligen tillhandahålla denna information i API:et. 


För att få reda på om en händelse har raderats eller avgjorts måste kunden använda ögonblicksanropet Get Fixtures (utan parametern since). Om evenemanget inte finns med i svaret betyder det att den är avgjord eller raderad.